Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna. Niniejsze oświadczenie informuje o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

1. Administrator przetwarzający dane osobowe

Administratorem przetwarzania danych osobowych i i dostawcą usług jest:
Chal-Tec GmbH а.s. z siedzibą w Berlinie, wpisaną do Rejestru Handlowego (Handelsregister) prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy w Charlottenburgu (Amtsgericht Charlottenburg), Berlin, pod numerem HRB 98898, NIP: DE 814529349
E-Mail: [email protected]
Telefon: +48 2 2263 9774

2. Czym są dane osobowe?

"Dane osobowe" są zdefiniowane w przepisach jako "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Pod tym pojęciem rozumiemy takie dane jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz inne dane, które mogą być związane z konkretną osobą.

3. Wykorzystanie danych osobowych

3.1 Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Na naszej stronie internetowej możesz robić zakupy jako gość lub po utworzeniu konta użytkownika:

 • Przy tworzeniu konta użytkownika wymagane będzie podanie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania i hasła. Podanie zwrotu grzecznościowego lub numeru telefonu jest zatem dobrowolne i służy ułatwieniu wykonania umowy i dostarczenia towarów. Przechowywanie danych osobowych odbywa się przez cały czas istnienia konta użytkownika, które można anulować w dowolnym momencie. Wtedy twoje dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia Twoich zakupów, lub jeśli obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawnych.
 • Jeśli kupujesz tylko jako gość, Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu) będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi indywidualnego zakupu i przestrzegania przepisów prawnych. Konto użytkownika nie może zostać utworzone, jeśli nie masz więcej niż 16 lat.

3.2 Przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujący sposób:

 • w celu realizacji procesu zakupu, w tym obsługi naszych zobowiązań gwarancyjnych i innych środków związanych z zawieraniem umów, takich jak obsługa klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu zarządzania kontem użytkownika, jeśli zostało utworzone (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia monitoringu zadowolenia z naszych usług, z wyjątkiem odmowy ich udzielenia za pośrednictwem linku do głosowania w odpowiednim e-mailu lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres [email protected] (Artykuł 6 (1) (f) GDPR);
 • w celu wysyłania biuletynów i innych komunikatów marketingowych, w szczególności ofert indywidualnych, o ile udzieliłeś nam na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR);
 • w celu oceny zachowania użytkownika za pomocą plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. b) lub f)), szczegółowe informacje, patrz punkt 7: Pliki cookie;
 • w celu spełnienia oficjalnych wymogów urzędniczych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalany zgodnie z aktualnie obowiązującymi okresami przechowywania (np. Okresy przechowywania dla celów biznesowych lub podatkowych). Po upłynięciu tego okresu dane zostaną standardowo usunięte, z wyjątkiem wypadków, gdy są konieczne do realizacji postanowień umowy lub zawarcia umowy i / lub nie ma z naszej strony uzasadnionego zainteresowania na ich dłuższe przechowywanie i / lub Twoja zgoda na ich przetwarzanie jest aktualna.

3.3 Newsletter

Jeśli zapisałeś się do naszego biuletynu, wykorzystujemy informacje, które podałeś, aby regularnie otrzymywać Newsletter, zgodnie z Twoją zgodą. Ponadto otrzymujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o biuletynie (tytuł biuletynu, kategorię biuletynu, czas wysyłki i czas otwarcia) oraz o kliknięciu określonego linku biuletynu w celu wysłania spersonalizowanych reklam i ofert. Podane przez Ciebie dane oraz dane o Twoim koncie klienta wykorzystujemy do spersonalizowania ofert i reklam adresowanych do Ciebie. Jeśli nie chcesz otrzymywać Newslettera, w otrzymanym e-mailu kliknij na link anulujący subskrypcję lub wyślij do nas wiadomość na adres [email protected]

4. Przechowywanie danych logujących

Nasz serwer internetowy przechowuje dane dostępowe do naszej strony internetowej (bez danych osobowych) w danych protokołowych, tzw. pliki logowania. W ten sposób przechowywane są następujące dane: data i godzina dostępu, nazwa i adres URL żądanych danych, informacja, czy żądanie powiodło się, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i strony internetowej, z której uzyskano dostęp. Te dane są potrzebne do korzystania z witryny (tworzenie linków, transfer danych). Przechowujemy te dane ze względu na bezpieczeństwo naszych systemów, zarządzanie infrastrukturą sieciową, a także optymalizację naszych usług. Tylko nasi administratorzy systemu mają dostęp do tych danych.

5. Udostępnianie danych osobom trzecim

Dane są udostępniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy obowiązujące prawo nakłada na nas taki obowiązek lub jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub jeśli udzieliłeś nam na to zgody. Aby przetworzyć zamówienie, niektóre dane osobowe muszą zostać udostępnione naszym dostawcom usług, np. firmom logistycznym lub dostawcom usług płatniczych (np. PayPal lub inni) lub firmom kredytowym. Po części dostawcy usług płatniczych sami gromadzą te dane, jeśli posiadasz u nich konto. W takim przypadku obowiązuje oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wybranego przez Ciebie dostawcy usług. Czasami dane mogą być również udostępniasne w związku z konserwacją naszych systemów.

 • jeśli jest to konieczne dla realizacji zamówienia - tzw. transfer funkcjonalny (np. firmy logistyczne, dokonywanie płatności);
 • tak długo, jak dostarczanie twoich danych jest narzucone przez obowiązujące prawo, takie jak spełnienie urzędowego wymogu;
 • tak długo, jak strona trzecia świadczy nam usługi w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy handlowej. W tym wypadku zwracamy szczególną uwagę na to, aby pełnić rolę administratora i nie doszło do przesunięcia danych.

6. Berlin Brands Group a.s.

Niezależnie, w tym kontekście, zwracamy uwagę na fakt, iż pośrednikiem w kontaktach z obsługą klienta i w kwestiach roszczeń w związku z realizacją umowy z Klientem, a także w związku z marketingiem naszych usług, również marketingiem internetowym, jest Berlin Brands Group a.s., z siedzibą pod adresem: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava.

7. Pliki Cookies

Używamy plików cookie do analizowania dostępu do naszej strony, a także do dostosowywania i wyświetlania treści na naszej stronie lub na stronach osób trzecich w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika i spersonalizowany.

7.1 Co to są Cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w pamieci twojej przeglądarki. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie witryna może „zauważyć” pewne dane wejściowe, ustawienia i preferencje (takie jak logowanie, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę. Pliki cookie mogą również służyć do rejestrowania sposobów korzystania ze strony i analizowania ich. Są tak zwane pliki session cookies, które są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki, oraz tzw. trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas na dysku twardym i są usuwane przez przeglądarkę tylko po określonym czasie. W zakresie, w jakim poszczególne wdrożone pliki cookie przetwarzają również dane osobowe, są one przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu utrzymania naszego uzasadnionego interesu w zakresie jak najlepszej funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz narzędzi promocji służącuch do ukierunkowanego i skutecznego marketingu oraz przydzielenie klienta stronom trzecim (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Należy pamiętać, że należy ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o przechowywaniu plików cookie, aby móc o nich samodzielnie decydować lub w niektórych przypadkach albo ogólnie wykluczać akceptację plików cookie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie.

Alternatywnie można skorzystać z witryny dezaktywacyjnej dla konsumentów z EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/, aby sprawdzić, czy pliki cookie przeglądarki są przechowywane, a potem je dezaktywować. Pamiętaj, że nie akceptując lub wyłączając pliki cookie, możesz ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

7.2 Jakie pliki cookie przechowujemy?

7.2.1 Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są wymagane do uruchomienia naszej strony. Obejmują one pliki cookie, które pozwalają zalogować się do strefy klienta lub przechowywać coś w koszyku. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Okres przechowywania jest ograniczony do czasu trwania wizyty na stronie.

7.2.2 Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które mają wpływ na działanie lub wygląd strony.

 • Przechowujemy pliki cookie, które na przykład pamiętają Twój preferowany język lub region, w którym się znajdujesz. Dzięki przechowywanym przez nas plikom cookie żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przetwarzane, a jedynie anonimowe dane (na przykład godzina i data dostępu, adres URL witryny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki itp.) służące do analizy Twojego zachowania podczas pobytu na stronie. W ten sposób pozyskanie danych osobowych za pomocą plików cookies jest niemożliwe.
Okres przechowywania jest ograniczony do czasu trwania wizyty na stronie.
 • Dynamic Yield: Korzystamy z usług Dynamic Yield UK LTD. 22 Upper Ground, Londyn, Wielka Brytania, SE1 9PD. Dynamic Yield to Content Management System, na podstawie którego możemy tworzyć, optymalizować i modyfikować treści w naszej witrynie. Pozyskane w ten sposób przez Dynamic Yield adresy IP pozostają anonimowymi. Dynamic Yield przetwarza dane na podstawie umowy brokerskiej, więc pozostajemy administratorem w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dynamic Yield przenosi dane poza EOG do centrum danych w Wirginii, USA. Dynamic Yield przestrzega Umowę o ochronie danych zawartą pomiędzy USA i UE "Privacy Shield" i przeprowadza transmisję i przetwarzanie zgodnie z postanowieniami „Privacy Shield”. Przeniesienie jest oparty o nasz uzasadniony interes w zakresie optymalizacji naszej strony (Artykuł 6 (1) (f) RODO) Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.dynamicyield.com/gdpr/. Cookie Dynamic Yield mogą być przechowywane maksymalnie do 1 roku.
 • Exponea: Korzystamy z usług Exponea s.r.o. („Exponea”) z siedzibą: City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava, Słowacja, dzięki którym można tworzyć, optymalizować i modyfikować treści na naszej stronie internetowej. Exponea przetwarza dane o Twoim zachowaniu na naszej stronie, a także o realizowanych zamówieniach. W przypadku, gdy dane przetwarzane na podstawie plików cookie mają charakter danych osobowych, przetwarzanie takie opiera się o nasz uzasadniony interes w zakresie optymalizacji treści i zawartości naszej witryny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji na https://exponea.com/privacy-policy/. Pliki Cookie Exponea mogą być przechowywane do 3 lat.
 • Luigi´s Box: Korzystamy z usług Luigi's Box, s.r.o., Tallerova 4, 811 02, Bratysława. Luigi's Box pozwala przeglądać produkty i kategorie w czasie rzeczywistym na podstawie wyszukiwanego hasła na naszej stronie. Luigi's Box działa z anonimowymi danymi, ale jeśli informacje uzyskane i następnie przetworzone byłyby danymi osobowymi, przetwarzanie opiera się na świadczeniu usług firmy informacyjnej oraz w celu wprowadzenia relacji przed zawarciem umowy na podstawie Twojego wyszukiwania na stronie ( Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.luigisbox.com/privacy/. Pliki Cookie Luigi's Box mogą być przechowywane do 7 lat.
 • Youtube: Używamy funkcji zapisywania do przeglądania i odtwarzania filmów „Youtube” należących do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Jeśli wideo zacznie się odtwarzać z serwisu YouTube, dostawca zapisze pliki „Youtube”, które zbierają informacje o zachowaniu sieci. Informacje te są używane do rejestrowania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkownika i eliminacji nieautoryzowanego użycia. Jeśli jesteś zalogowany w Google, kliknięcie filmu spowoduje bezpośrednie powiązanie danych z Twoim kontem Google. Jeśli nie chcesz kojarzyć z profilem YouTube, musisz się wylogować, zanim będziesz odtworzysz material wideo. Google przechowuje Twoje dane (nawet dla niepodpisanych użytkowników) jako profil użytkownika i ocenia je. Niezależnie od reprodukcji zapisanych filmów, za każdym razem, gdy wyświetlana jest ta strona, tworzony jest link do sieci „DoubeClick” Google, który może bez naszego wpływu inicjować dalsze operacje przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie 6.2.4. Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie amerykańsko-unijnej umowy o ochronie prywatności, która respektuje prywatność UE. Więcej informacji na temat prywatności „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy na stronie: https://policies.google.com/privacy.

7.2.3 Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie gromadzą dane o zachowaniach naszych użytkowników. Ich ocena pomaga nam poprawić funkcjonalność strony i pokazać interesujące i zoptymalizowane oferty.

Nazwa narzędzia strony trzeciej Cel wdrożenia Czas trwania plików cookie
Google Analytics Analiza Maks. 2 lata
Google Tag Manager Zarządzanie plikami cookie n/a
HotJar Analiza Maks. 2 lata

 • Google Analytics: korzystamy z Google Analytices, usługi analizy internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych, które będą przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwią Ci analizę korzystania z naszej strony internetowej. Z reguły informacje o korzystaniu z witryny (w tym skrócony adres IP) na podstawie plików cookie są przesyłane i przechowywane przez serwer Google na terenie Stanów Zjednoczonych. Uaktywniliśmy anonimizację IP od Google, więc Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w państwie członkowskim UE lub w innym państwie będącym stroną konwencji Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przenoszony i tam skracany cały adres IP. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym zainteresowaniu analizą statystyczną zachowań użytkowników w celu optymalizacji i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W ramach Google Analytics korzystamy również z Google Optimize, który służy do przeprowadzania testów / ankiet AB. Na podstawie plików cookie Google Optimize dzieli użytkowników naszej witryny na grupy, a następnie przeprowadza różne testy AB. Google przetwarza wszystkie informacje, które otrzymujemy na podstawie naszego upoważnienia do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu. Możesz zainstalować wtyczkę oferowaną przez Google w swojej przeglądarce, aby wyłączyć Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie amerykańsko-unijnej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield“ w celu zapewnienia zgodności z prawem na poziomie UE. Plików cookie Google Analytics są przechowywane do 2 lat.
 • Google Tag Manager: Korzystamy również z Google Tag Manager, systemu zarządzania tagami Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Menedżer tagów Google to narzędzie i platforma do zarządzania tagami. Tagi to skrypty uruchamiające pliki cookie. Menedżer tagów Google nie gromadzi żadnych danych osobowych, ale dba o uruchamianie innych tagów, które używają typowych plików cookie. Ułatwia to zarządzanie tagami używanymi na stronie.
 • Hotjar: Hotjar to oprogramowanie, którego używamy do poprawy komfortu użytkownika na naszej stronie (www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar pomaga nam śledzić, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony (ruch myszy, kliknięcia, przewijanie itd.). W tym celu Hotjar używa analitycznych plików cookie, w tym adresu IP, który jest następnie pseudonimizowany i dostarcza nam szczegółów zachowania użytkowników podczas odwiedzania naszej strony. Więcej informacji na temat danych Hotjar i ich przetwarzania można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Hotjar (www.hotjar.com/legal/policies/privacy). Możesz również odmówić korzystania z plików cookie Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Te pliki cookie mają maksymalny czas przechowywania wynoszący 2 lata.

7.2.4 Marketingowe pliki cookies

Używamy marketingowych plików cookie, które pozwalają nam wdrażać reklamy na naszej stronie i poza nią, poprzez działania retargetingowe i remarketingowe. Umożliwia to trzecim dostawcom retargetingu i remarketingu przechowywanie plików cookie na dysku twardym. W oparciu o technologię plików cookie informacje o użytkowniku są przechowywane i oceniane w formie pseudonimicznej, na przykład, jakie reklamy otrzymałeś od nas i co kliknąłeś, które produkty oglądałeś lub czy kupiłeś u nas produkt. Pseudonimizowane dane nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody i służą wyłącznie do umożliwienia i optymalizacji reklam zgodnie z interesami konkretnego użytkownika.

Nazwa usługi strony trzeciej Cel wdrożenia Maks. czas trwania plików cookies
Google Double Click Retargeting / Remarketing 540 dni
Google Ads Retargeting / Remarketing 540 dni
Google Ads conversion Śledzenie konwersji 540 dni
Facebook Pixel Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 180 dni
Sklik Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 540 dni
RTB House Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 540 dni
Heureka / Arukereso / Pazaruvaj / Compari Śledzenie konwersji 10 dni
Dognet Śledzenie konwersji 90 dni
Awin Śledzenie konwersji 90 dni
Criteo Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 400 dni


 • Google DoubleClick: Korzystamy z DoubleClick firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), aby wyświetlać i optymalizować nasze komunikaty reklamowe. DoubleClick używa plików cookie, aby wyświetlać odpowiednie reklamy. W ten sposób urządzeniu zostanie przypisany identyfikator pseudonimowy, aby sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone i jakie reklamy zostały kliknięte. Same pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Zarządzanie plikami cookie DoubleClick umożliwia Google i ich podmiotom stowarzyszonym włączanie określonych reklam na podstawie poprzedniej wizyty na naszej stronie lub innej stronie w Internecie. Informacje oparte na plikach cookie są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych w celu ich oceny. Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie amerykańsko-unijnej umowy o ochronie prywatności, która respektuje prywatność UE. Możesz zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny za pomocą plików cookie, a także przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Możesz również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, jeśli wpiszesz http://www.google.com/privacy/ads i klikniesz przycisk „zrezygnuj”. Więcej informacji na temat Google DoubleClick i Polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en. Pliki cookie Google DoubleClick mają czas przechowywania 540 dni.
 • Google Ads: Korzystamy z internetowego programu reklamowego Google Ads od Google LLC oraz Google Ads Conversion Tracking. Korzystamy z oferty Google Ads i za pomocą narzędzi promocyjnych (tak zwanych reklam Google) na zewnętrznych stronach internetowych wskazujemy naszą ofertę. Możemy również zmierzyć efektywność naszej kampanii reklamowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes, pokazujemy reklamy ukierunkowane, dostosowujemy naszą stronę, aby była dla Ciebie bardziej interesująca, i abyśmy mieli prawdziwe informacje dotyczące nakładów finansowych na reklamę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) ). Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie amerykańsko-unijnej umowy „Privacy Shield“ o ochronie prywatności, która respektuje zasady ochrony danych na poziomie UE. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować ich użycie, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Należy pamiętać, że jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje tej strony nie mogą być w ogóle używane lub bardzo ograniczone. Jeśli nie udzieliłeś na to zgody Google, użycie plików cookie nie ma wpływu na Twoje dane osobowe. Pliki cookie Google są przechowywane do 540 dni.
 • Google Ads-Conversion: Korzystamy z „Ads-Conversion” firmy Google, aby określić, który użytkownik kliknął reklamę wywołaną przez Google. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre części strony Reklamy klienta, a plik cookie nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Ads otrzyma indywidualny plik cookie, aby śledzenie użytkownika na innych klientach nie było możliwe. Informacje o plikach cookie do konwersji służą do obsługi anonimowych statystyk konwersji. Google pokazuje całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli swoje reklamy i zostali przekierowani na stronę, którą oglądali na podstawie tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkownika, więc wdrożenie plików cookie odbywa się bez odniesienia do danych osobowych. Jeśli nadal zawierają dane osobowe, przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie pokazania reklam ukierunkowanych, dostosowania naszej strony, aby stała się bardziej interesująca, a także uzyskania przejrzystych danych dotyczących nakładów reklamowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat na podstawie amerykańsko-unijnej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield“, która respektuje zasady ochrony danych w ramach UE. Trwałe pliki cookie można wyłączyć w przeglądarce albo pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę w przeglądarce: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pliki cookie konwersji reklam Google są ważne przez 540 dni.
 • Facebook Pixel: Korzystamy z technologii Facebook Pixel sieci socjalnej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Jeśli odwiedzisz naszą stronę, zespół Facebooka otrzyma informacje o tym, które produkty zostały wprowadzone do koszyka, jakie kategorie oglądałeś, jakie produkty oglądałeś i jakie produkty kupiłeś. Informacje te mogą być używane do wyświetlania reklam Facebooka (Facebook Ads). Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie można jednak wykluczyć, że Facebook skojarzy plik cookie z danymi przechowywanymi w związku z kontem użytkownika Facebook. Jednak wykorzystanie do celów reklamowych jest możliwe tylko wtedy, gdy udzieliłeś zgody na Facebooku (Artykuł 6 (1) (a) RODO). Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest certyfikowany zgodnie z Polityką Prywatności między USA a UE „Privacy Shield“, co zapewnia dotrzymanie zasad o ochronie danych osobowych na poziomie UE. Pliki cookie niestandardowych odbiorców Facebooka są ważne przez 180 dni.
 • Sklik: Korzystamy z technologii remarketingu i technologii śledzenia konwersji „Sklik” firmy Seznam.cz, a.s. siedziba: Radlická 3294/10, Kod pocztowy 15000, Praga 5 - Smíchov, Republika Czeska („Seznam.cz”) Plik cookie Sklik będzie przechowywany w Twoim urządzeniu, pod warunkiem, że uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę z Seznam.cz. Jeśli odwiedzasz niektóre podstrony naszej strony i plik cookie nie wygasł, my i Seznam.cz możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostali przekierowani na naszą stronę. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika to z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Informacje generowane przez pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji, czyli do sprawdzania, ilu użytkowników kliknie stronę konwersji po kliknięciu reklamy. Pozwoli to poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę opartą na tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymamy jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację konkretnego użytkownika. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować jego używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Sklik, odwiedź stronę: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/, w tym możliwość wyłączenia spersonalizowanych reklam. Sklik Cookie ma czas przechowywania 540 dni.
 • RTB House: Korzystamy z technologii retargetingu reklamy internetowej „RTB House”, która jest obsługiwana przez firmy grupy RTB House (patrz tutaj: https://www.rtbhouse.com/gdpr/). Twoje urządzenie będzie przechowywać pliki cookie RTB House, aby śledzić zachowanie użytkownika, abyś mógł zobaczyć reklamy. które są spersonalizowane dla Ciebie. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych z plików cookie w tym przypadku opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym ukierunkowaniu marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz być objęty tą usługą, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce lub blokując przechowywanie plików cookie RTB House na ich stronie: https://www.rtbhouse.com/privacy/ oraz https://www.rtbhouse.com/gdpr/. RTB House Cookie są przechowywane 540 dni.
 • Ceneo: Korzystamy również z usługi śledzenia konwersji ceneo.pl, obsługiwanej przez Ceneo.pl Sp. o.o. Plik cookie z ceneo.pl zostanie zapisany na Twoim urządzeniu, a jeśli przyszedłeś na naszą stronę z ceneo.pl i złożyłeś zamówienie, Twój adres e-mail zostanie zapisany i zostanie do Ciebie wysłany e-mail w celu uzyskania Twojej oceny o zamówionych towarach i opinii o naszych usługach. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku opiera się na naszym uzasadnionym interesie oceny naszych produktów i świadczeniu naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz przetwarzać danych w ramach tej usługi, możesz zablokować jej wykorzystanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności ceneo.pl, kliknij tutaj: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.
 • Dognet: Korzystamy z technologii kampanii partnerskich „Dognet” prowadzonej przez Lead Media s.r.o.Karpatská 6, 811 05 Bratysława, Słowacja. Twoje pliki cookie Dognet będą przechowywane na Twoim urządzeniu, aby śledzić Twoje zachowanie użytkownika, o ile masz dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę tej firmy. Jeśli złożysz u nas zamówienie, my i Dognet możemy uznać, że kliknąłeś na reklamę, w której złożyłeś zamówienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika to z naszego uzasadnionego zainteresowania efektywnym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz być sledzonym w ramach tej usługi, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce. Więcej informacji na temat prywatności Dognet można znaleźć na stronie: https://www.dognet.sk/wp-content/uploads/2018/06/INFORM%C3%81CIE-K-SPRAC%C3%9AVANIU-OSOBN%C3%9DCH-%C3%9ADAJOV.pdf. Cookie Dognet mają 90-dniowy okres przechowywania.
 • Awin: Korzystamy z technologii kampanii partnerskiej „Awin”, prowadzonej przez Awin, 2 Thomas More Square, E1W 1YN, Londyn, Wielka Brytania. Pliki cookie Awin będą przechowywane na Twoim urządzeniu, aby śledzić Twoje zachowanie użytkownika, jeśli masz dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamy dostarczone przez tę firmę. Jeśli złożysz u nas zamówienie, my i Awin uznamy, że kliknąłeś reklamę, na której złożyłeś zamówienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika to z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz być śledzony w ramach tej usługi, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki prywatności Awin można znaleźć na stronie: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy. Awin Cookies mają 90-dniowy okres przechowywania.
 • Criteo: Korzystamy z technologii kampanii partnerskiej „Criteo Dynamic Retargeting” prowadzonej przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Pliki cookie Criteo będą przechowywane na Twoim urządzeniu, aby śledzić Twoje zachowanie użytkownika, jeśli masz dostęp do naszej strony internetowej poprzez reklamę tej firmy. Jeśli złożysz u nas zamówienie, my i Criteo rozpoznamy, że kliknąłeś reklamę, na której złożyłeś zamówienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynika to z naszego uzasadnionego zainteresowania skutecznym marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie chcesz być śledzony w ramach tej usługi, możesz zablokować jej używanie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach użytkownika w przeglądarce lub bezpośrednio na stronie https://www.criteo.com/privacy/, gdzie uzyskasz dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych związane z technologiami Criteo. Ciasteczka Criteo mają czas przechowywania 400 dni.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Chal-Tec zawsze stara się przetwarzać dane osobowe zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi w taki sposób, aby były chronione i w szczególności niedostępne dla osób nieupoważnionych. W tym kontekście wyraźnie podkreślamy, że w komunikacji e-mail pełne bezpieczeństwo danych nie może być zapewnione. Dlatego zalecamy korzystanie ze standardowej usługi poczty w celu przekazania informacji poufnych.

Aby najlepiej chronić dane użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez nieupoważnioną osobę, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które stale optymalizujemy zgodnie z postępem technologicznym.

9. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, które posiadamy, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo do odwołania swojej zgosy na przetwarzanie danych z konsekwencją przyszłych skutków w dowolnym momencie. (Art. 7 ust. 3 RODO).
 • Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez nas (art. 15 RODO).
 • Masz prawo zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych (art. 16, 17 RODO).
 • Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku ich niedopuszczalnego przetwarzania (art. 18 RODO).
 • Jeśli przetwarzanie, usuwanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych zostało dokonane, masz prawo do powiadomienia o tym wszystkich odbiorców, którym udostępniono Twoje dane osobowe (art. 19 RODO).
 • Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które odnoszą się do Ciebie i które uzyskaliśmy na podstawie umowy lub zgody, w ustrukturyzowanym formacie i masz prawo do przekazania tych informacji stronie trzeciej na swój wniosek (art. 20 RODO).
 • W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych (art. 21 RODO).
W przypadku pytań dotyczących sposobu uzyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, potwierdzania, poprawiania, ograniczania przetwarzania lub usuwania danych osobowych oraz cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec niektórych danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy z naszym przedstawicielem odpowiedzialnym za politykę prywatności: Andreas Hebestreit e-mailem na adres: [email protected] lub pisemnie na adres podany w punkcie 1. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.


Status: 05/2018

Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.
Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.