Koszyk
Twój koszyk jest aktualnie pusty

Wszystkie przedmioty zakupione między 26 października a 31 grudnia mogą zostać zwrócone do 31 stycznia 2019 roku.

Oprócz umownego prawa do zwrotu w ciągu 30 dni mogą Państwo również skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy:

Pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Berlin Brands Group a.s.
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

Adres e-mail: info@electronic-star.pl
Telefon: +48 22 263 97 74
Faks:


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary lub

Berlin Brands Group a.s.
Coswiger Str. 14
12681 Berlin

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
Wzór formularza odstąpienia od umowy(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Berlin Brands Group a.s.
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

Adres e-mail: info@electronic-star.pl
Telefon: +48 22 263 97 74
Faks:


Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):

Data zamówienia (*)/odbioru (*):


Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):


Adres konsumenta(-ów):


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


Data:


(*) Niepotrzebne skreślić.

Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.
Logowanie
Wpisz tutaj swój adres e-mail.
Wprowadź co najmniej 6 lub więcej znaków.