Zwrot towarów

Konsumentom w rozumieniu § 13 BGB przysługują następujące prawa

Regulamin zwrotu towarów.

Zwrot towarów

W ciągu 30 dni można odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, odstąpienie następuje w formie tekstu (np.: listu, faxu, e-maila) lub poprzez odesłanie towaru przed upływem wzmiankowanego terminu. Termin ten rozpoczyna się w momencie otrzymania przez nas pisemnego wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż otrzymanie przesyłki przez kupującego (w przypadku kilku produktów tego samego rodzaju, nie wcześniej niż po czasie dostarczenia pierwszego z nich) i nie wcześniej niż przed spełnieniem naszego obowiązku o poinformowaniu wynikającym z artykułu Artikel 246 § 2 w połączeniu z § 1 akapit 1 i 2 EGBGB jak również naszego obowiązku wynikającego z § 312g akapit 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB.

Aby wypowiedzieć umowę zakupu wystarczy odesłać zakupiony towar lub tekst informujący o rezygnacji na adres:

Chal-Tec GmbH
Coswiger Str. 14
D-12681 Berlin

Fax: +49 (0) 1805-66 77 19*
*opłata za polaczenie wynosi 0,14 EUR/min. z telefonu stacjonarnego i max 0.42 EUR z sieci telefonii komórkowej. Ceny zawierają podatek VAT

E-Mail: info@electronic-star.com

Ustalenia prawne wynikające ze zwrotu towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, wzajemnie otrzymane świadczenia zostają zwrócone poszczególnym stronom. Towar zwracany powinien być w stanie nie naruszonym, w innym wypadku strona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej i zapłaty odszkodowania. Stan nienaruszony oznacza, że wszystkie funkcje techniczne działają tak jak w momencie dostarczenia produktu. Bierzemy odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie przesyłania produktu. Zwracający towar ponosi koszty wysyłki. Nie odbieramy paczek u klienta. Zwrot wpłaconej kwoty za produkt następuję w okresie 30 dni. Dla klienta oznacza to termin od momentu wypowiedzenia umowy lub wysłania towaru, dla nas od momentu jego otrzymania.